Icewave – Smerteplasteret

Icewave plasteret giver øjeblikkelig smertelinding - lokalt som i hele kroppen
Icewave plasteret fra LifeWave giver helt nye muligheder for øjeblikkelig lindring af smerte, hvad end der er tale om lokal smerte eller smerte som mærkes i hele kroppen. Plasteret placeres enten direkte på smertepunktet eller på udvalgte akupunkturpunkter, og vil allerede kort efter påsættelse have en kølende og lindrende effekt. For at plasteret virker, er det vigtigt at kroppen er godt hydreret. Derfor bør man drikke rigeligt med vand i løbet af dagen.

Icewave plasteret består af to plastre: ét brunt plaster, som er negativt ladet, og et hvidt plaster, som er positivt ladet. Det hvide plaster bør altid placeres på højre side af kroppen (white on right), og det brune plaster bør altid placeres på venstre side af kroppen. Undtagelsen hertil er når ur-metoden anvendes (se nedenfor). Plastrene virker ved at genoprette balancen i kroppens energiflow, og der kommer ingenting fra plasteret ind i kroppen under brug. Når plasteret sættes på kroppen aktiveres det af kroppens frekvenser, og virker herefter i 12 timer, hvorefter effekten aftager.

Sådan anvendes plasteret

Icewave placeres forskelligt på kroppen, alt efter hvilken form for smerte man ønsker at behandle. Ved lindring af lokale smerter placeres plastrene ikke på specifikke akupunkturpunkter, men istedet placeres det brune plaster direkte på smertepunktet, og det hvide plaster placeres der hvor lindringen af smerten er størst efter ur-metoden (se nedenfor). Ved behandling af smerter i hele kroppen samt andre smerter af særlig karakter anvendes akupunkturpunkter.

Lindring af lokale smerter – “ur”-metoden

Ur-metoden har fået sit navn, fordi det brune plaster placeres direkte på smertepunktet, og det hvide plaster placeres i en afstand af 5-10 cm fra det brune plaster, hvorefter det flyttes rundt om det brune plaster, indtil man finder det sted hvor lindringen af smerten er mest effektiv. Før plastrene placeres, tildeles smerten som den opleves UDEN brug af plastre værdien 10. Herefter kan man tildele smerten relative værdier ved de forskellige placeringer, og på den måde få en fornemmelse af, hvilken position som giver den største lindring:

ur metode position 1 Step 1
Placér et BRUNT plaster direkte på smertepunktet, hvor smerten er størst.
ur metode position 4 Step 4
Flyt det HVIDE plaster fra kl. 3 positionen til kl. 6 positionen. Vurder effekten efter ca. 10 sekunder.
ur metode position 2 Step 2
Placér det HVIDE plaster ca. 5-10 centimeter OVER det BRUNE plaster. Vurder effekten efter ca. 10 sekunder.
ur metode position 5 Step 5
Flyt det HVIDE plaster fra kl. 6 positionen til kl. 9 positionen. Vurder effekten efter ca. 10 sekunder.
ur metode position 3 Step 3
Flyt det HVIDE plaster fra kl. 12 positionen til kl. 3 positionen. Vurder effekten efter ca. 10 sekunder.
ur metode position 6 Step 6
Flyt det HVIDE plaster til den anden side af kroppen (“skudhuls”-positionen). Vurder effekten efter ca. 10 sekunder.

Efter af have afprøvet de forskellige positioner placeres det hvide plaster der, hvor smertelindringen var størst. Plastrene virker i 12 timer, hvorefter de bør skiftes.

Lindring af smerter i hele kroppen

Til lindring af smerter i hele kroppen placeres Icewave på udvalgte akupunkturpunkter. Et rigtigt effektivt punkt hertil at KIDNEY 1 under foden (step 1 nedenfor). I forbindelse med forskning har det i flere tilfælde vist sig, at et ekstra sæt plastre anvendt på forskellige punkter er utroligt effektivt til at lindre smerte i hele kroppen. Det anbefales derfor at starte med step 1 nedenfor, hvorefter step 2-5 kan inddrages efter behov. For step 2-5 gælder det, at plastrene placeres på de anviste punkter, hvorefter man venter ca. 10 sekunder for at se, om smerten lindres. Herefter fortsættes til næste step, og endeligt placeres plastrene på de punkter, hvor lindringen var størst. Husk at det HVIDE plaster altid placeres på HØJRE side af kroppen, mens det BRUNE plaster altid placeres på VENSTRE side af kroppen (WHITE on RIGHT):

smerte i hele kroppen 1 Step 1
Placér et HVIDT plaster under HØJRE fod og et BRUNT plaster under VENSTRE fod på KI-1 (KIDNEY 1).
smerte i hele kroppen 4 Step 4
Flyt det HVIDE plaster til HT-3 (HEART 3) på HØJRE arm, og det BRUNE plaster til samme punkt på VENSTRE arm. Vurder effekten efter ca. 10 sekunder.
smerte i hele kroppen 2 Step 2
Placér herefter et HVIDT plaster på LU-9 (LUNG 9) på HØJRE håndled, og et BRUNT plaster på VENSTRE håndled (samme punkt). Vurder effekten efter ca. 10 sekunder.
smerte i hele kroppen 5 Step 5
Flyt det HVIDE plaster til TB-15 (TRIPPLE BURNER 15) på HØJRE skulder, og det BRUNE plaster til samme punkt på VENSTRE skulder. Vurder effekten efter ca. 10 sekunder.
smerte i hele kroppen 3 Step 3
Flyt det HVIDE plaster til TB-5 (TRIPPLE BURNER 5) på HØJRE håndled, og det BRUNE plaster til samme punkt på VENSTRE håndled. Vurder effekten efter ca. 10 sekunder.
   

Lindring af hovedpine

Til lindring af hovedpine kan Icewave placeres flere forskellige steder. Effekten heraf vil variere fra person til person, ligesom årsagen til hovedpinen også kan være af forskellig art. Det handler om at prøve sig frem og anvende den placering, som giver det bedste resultat. Det anbefales at man starter med at placere Icewave på LARGE INTESTINE 4, som er et af kroppens stærkeste punkter (step 1 nedenfor). Herefter ventes der ca. 10 sekunder, hvorefter man kan fortsætte til næste step. Forsvinder smerten undervejs behøver man naturligvis ikke at flytte plastrene mere, og efter step 7 placeres plastrene dér, hvor lindringen var størst. Det er en god idé at tildele smerten UDEN brug af plastre værdien 10, og herefter tildele smerten relative værdier ved de forskellige placeringer. Det gør det nemmere at vurdere hvilken position som virker bedst:

lindring af hovedpine 1 Step 1
Placér et HVIDT plaster på LI-4 (LARGE INTESTINE 4) på HØJRE hånd, og et BRUNT plaster på samme punkt på VENSTRE hånd.
lindring af hovedpine 5 Step 5
Flyt det HVIDE plaster til TB-23 (TRIPPLE BURNER 23) på HØJRE tinding, og det BRUNE plaster til samme punkt på VENSTRE tinding.
lindring af hovedpine 2 Step 2
Flyt det HVIDE plaster til TB-5 (TRIPPLE BURNER 5) på HØJRE håndled, og det BRUNE plaster til samme punkt på VENSTRE håndled.
lindring af hovedpine 6 Step 6
Flyt det HVIDE plaster til GB-14 (GALLBLADDER 14) over HØJRE øjenbryn, og det BRUNE plaster til samme punkt over VENSTRE øjenbryn.
lindring af hovedpine 3 Step 3
Flyt det HVIDE plaster til TB-15 (TRIPPLE BURNER 15) over HØJRE skulderblad, og det BRUNE plaster til samme punkt over VENSTRE skulderblad.
lindring af hovedpine 7 Step 7
Flyt det HVIDE plaster til ST-7 (STOMACH 7) på under HØJRE kindben, og det BRUNE plaster til samme punkt under VENSTRE kindben.
lindring af hovedpine 4 Step 4
Flyt det HVIDE plaster til SI-16 (SMALL INTESTINE 16) på HØJRE side af halsen, og det BRUNE plaster til samme punkt på VENSTRE side af halsen.
   

Lindring af andre smerter

Herunder vises eksempler på lindring af andre former for smerte. For information om lindring af en bestemt form for smerte som ikke er nævnt på denne side, er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg vil herefter vende tilbage med yderligere information.

Smerte i knæet

smerte i knæet 1 Step 1
Sæt et HVIDT plaster på YDERSIDEN af knæet og et BRUNT plaster på INDERSIDEN af knæet. Vent herefter ca. 10 sekunder, og vurder om der er sket en lindring af smerten. Er dette ikke tilfældet, forsættes til næste step.
smerte i knæet 2 Step 2
Placér et BRUNT plaster direkte på selve smertepunktet og et HVIDT plaster ca. 5-10 cm over det brune. Hvis smerten ikke fortager sig efter ca. 10 sekunder, følg da step 3-6 i ur-metoden beskrevet længere oppe på siden.

Smerte i hoften

Step 1
Start med at placere et HVIDT plaster til HØJRE for selve smertepunktet, og et BRUNT plaster til VENSTRE for. Vent herefter ca. 10 sekunder, og vurder om der er sket en lindring af smerten. Er dette ikke tilfældet, forsættes til næste step.
smerte i hoften 1
Step 2
Placér et BRUNT plaster direkte på selve smertepunktet og et HVIDT plaster på LR-3 (LIVER 3) på toppen af HØJRE fod, imellem storetåen og tåen ved siden af.
smerte i hoften 2smerte i hoften 3

Smerte i ryggen

smerte i ryggen Placér et BRUNT plaster direkte på smertepunktet, og et HVIDT plaster ca. 5-10 cm. OVER det brune plaster. Vent herefter ca. 10 sekunder, og vurder om smerten er lindret. Er dette ikke tilfældet, følges step 3-6 i ur-metoden beskrevet længere oppe på siden.